Informace vychovatelky

Velikonoce tvoření


Velikonoce jsou jedním z křesťanských svátků. Nemají tedy přesně stanovené datum, ale slaví se po jarní rovnodennosti a první neděli po prvním úplňku, který od té doby uplyne. Ještě starší tradice Velikonoc je spojena s příchodem jara, kdy se otepluje a příroda začíná znovu ožívat. Oslavy v této době měly zajistit bohatou úrodu a zdraví všem. Křesťanský týden pojmenovává nejdůležitější dny spojené s Kristem jako Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, neděli jako Boží hod Velikonoční a Velikonoční pondělí. Každý den je spojen s určitými tradicemi. Symboly Velikonoc jsou například jidáše, mazanec, velikonoční věnec, beránek, řehtačky a klapačky, vrbové kočičky, pomlázky, malovaná a zdobená vejce a hlavička čili nádivka.